Szolgáltatási feltételek

I. Általános rész

1. hatálya

Ezek az általános szerződési feltételek kizárólag az EDDYCAM üzletünkből vásárlóinkkal kötött e-kereskedelmi tranzakciókra vonatkoznak.

2. résztvevő

Szolgáltatóként csak a Németországi Szövetségi Köztársaságban és a szomszédos országokban lakóhellyel rendelkező természetes személyekkel kötünk elektronikus kereskedelmi szerződést, akik korlátlan jogképességgel rendelkeznek, és betöltötték a 18. életévüket, valamint jogi személyekkel, akik lakóhellyel rendelkeznek a Németországi Szövetségi Köztársaságban . Ha egy olyan résztvevő ajánlatát, aki nem tartozik ebbe a csoportba, véletlenül elfogadtuk, jogunkban áll elállni az ügyféllel kötött szerződéstől mindaddig, amíg a szerződést mindkét fél teljes mértékben nem teljesíti, kivéve, ha a szerződés már érvénytelen vagy érvénytelen. más okok.

3. A szerződés megkötése

A szerződés csak akkor jön létre, ha elfogadjuk a megrendelést vagy a megrendelést. Az ügyfél lemond az elfogadó nyilatkozathoz való jogáról. A szerződéses ajánlatot visszaigazolással e-mailben vagy legkésőbb a megrendelt áru elküldésével fogadjuk el. Több áru megrendelése esetén különálló és független ajánlatok állnak rendelkezésre, hogy minden egyes megrendelt árura vonatkozóan több adásvételi szerződést kössenek. Ha azt tapasztaljuk, hogy egyes áruk kivételesen már nem állnak rendelkezésre, akkor csak a rendelkezésre álló vagy szállítható árukra vonatkozó szerződéses ajánlatokat fogadjuk el. Ha az ajánlatokat nem fogadják el, azonnal értesítjük az ügyfelet e -mailben a megadott e -mail címre.

4. díj

Az EDDYCAM üzletünkben szereplő árak az áfát tartalmazzák. Az ügyfél a megadott összeget EURO -ban fizeti. A WebShopban feltüntetett árak csak az ottani megrendelésekre érvényesek (e-kereskedelmi árak) a megrendelés időpontjában. Ezen kívül ott vannak a megfelelő szállítási költségek.

5. Adatvédelem

Garantáljuk, hogy a megrendelések alkalmával felmerülő ügyféladatokat csak a megrendelés feldolgozásával összefüggésben gyűjtik, dolgozzák fel, tárolják és használják fel. Ügyféladatainkat csak leányvállalatoknak adjuk át megrendelések feldolgozására, és ezt az adatvédelmi záradékot is továbbítjuk ezeknek a cégeknek. Ha az ügyfél nem akarja, hogy az adatokat a fent említett célokra használják fel, jogosult bármikor írásban vagy e -mailben tiltakozni e felhasználás ellen.

6. Kapcsolattartó személy / elérhetőség

Az EDDYCAM üzletben megadott címen bármikor írásban elérhetők vagyunk minden ügyfél aggálya esetén.

7. Jogválasztás

A német jog kizárólag a köztünk és ügyfeleink közötti jogviszonyokra vonatkozik.

8. Vegyes

Az ügyfélnek nincs joga a fizetést beszámítani vagy visszatartani, kivéve, ha a követelés vitathatatlan, vagy a bíróság jogerősen megállapította. A fizetés teljesítési helye az üzlethelyiségünk. Ha a jelen szerződés egyes rendelkezései nem lehetnek részben vagy egészben jogilag hatályosak, vagy később elveszítik jogképességüket, ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés olyan hiányosságot mutat, amelyet a felek nem láttak előre.

9. felelősség

Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyeket mi, képviselőink vagy helyettes ügynökeink okoztak egyszerű gondatlanságból. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik az élet-, végtag- vagy egészségi sérülésből, az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegéséből vagy a garantált tulajdonságok hiányából eredő károkra. A termékfelelősségi törvény szerinti felelősség változatlan marad.

10. Információk az online vitarendezésről

Az EU Bizottsága internetes platformot biztosított a viták online rendezéséhez (ún. "OS platform"). Az operációs rendszer platform célja, hogy kapcsolattartó pontként szolgáljon az online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos viták peren kívüli rendezéséhez. Az operációs rendszer platformja az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II. Az áruk vásárlásának különleges feltételei

1. A szerződés tárgya

Az ügyfél az EDDYCAM üzletben online megrendelt árut rendel. Áruk rendelésekor elfogadjuk ezt a vételi ajánlatot, ha az áru rendelkezésre áll és szállítható. A szerződés elfogadásáról e-mailben tájékoztatjuk Önt, és elküldi a megrendelt árut az ügyfélnek (postai úton történő értékesítés). Az általános rész feltételein kívül ezek a különleges feltételek az áruk vásárlására vonatkoznak:

2. A fogyasztó elállási joga

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az időszak tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a fuvarozó, birtokba vette vagy birtokba vette az árut. Az elállási jog gyakorlása érdekében tájékoztatnia kell minket (EDDYCAM eK, törlés, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) egyértelmű nyilatkozat útján (például levélben vagy e-mailben küldött levél) arról a döntésről, hogy eláll a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási mintát, de ez nem kötelező. Ahhoz, hogy a visszavonás határidejét, az is elegendő, akkor küldje el kapcsolatos kommunikáció az elállási jogot, mielőtt a várakozási idő.

EDDYCAM eK
Winkeler Str. 54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Jogkövetkezmények megszűnés Ha eláll e szerződéstől, akkor minden fizetést megadunk Önnek, amit kaptunk Öntől, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módból származnak ), amelyet azonnal, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell fizetni attól a naptól számítva, amikor értesítést kaptunk a jelen szerződés felmondásáról. Ehhez a törlesztéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint amit az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha másról kifejezetten megállapodtak Önnel; A törlesztésért semmilyen esetben sem kell díjat felszámítani. Visszautasíthatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Az árut haladéktalanul vissza kell adnia vagy át kell adnia nekünk, de legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor értesített minket a szerződés felmondásáról. A határidőt akkor tartják be, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el. Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Önnek csak akkor kell fizetnie az áru esetleges értékvesztéséért, ha ez az értékvesztés az áruk olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

Vége a visszavonás
Az EDDYCAM csapata

3. kézbesítés

Az árut úgy szállítjuk, hogy elküldi az ajánlatunkban szereplő szállítási költségekre, valamint Németországba és más országokba.

4. fizetés

A fizetés előre történik. Ha tudunk más fizetési módokat ajánlani, akkor a fizetési módok kiválasztásakor erre hivatkozást talál a "Fizetés" részben vagy a kosárban.

5. Alapértelmezett

Mulasztás esetén emlékeztetőnként 3,00 EUR összegű törvényi késedelmi kamatot és emlékeztető költséget számolunk fel.

6. A tulajdonjog fenntartása

Fenntartjuk az összes áru tulajdonjogát, amelyet az általunk az ügyfélnek szállítunk, ezen áru végső és teljes kifizetéséig.

7. Garancia

A hibákra vonatkozó garancia a számla kiállításától számított 2 év.

8. Korlátozás a használt cikkekre

Az esetleges károkért (I.9. Szakasz) a törvényes időszakban elévül.