pörgős kifejezések

Szolgáltatási feltételek

EDDYCAM Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rész

1. hatálya

Ezek az általános szerződési feltételek kizárólag az EDDYCAM üzletünkből vásárlóinkkal kötött e-kereskedelmi tranzakciókra vonatkoznak.

2. résztvevő

Szolgáltatóként kizárólag 18. életévét betöltött korlátlan cselekvőképességű természetes személyekkel kötünk e-kereskedelmi szerződést. Ha nem ebbe a körbe tartozó résztvevő ajánlatát véletlenül elfogadtuk, jogosultak vagyunk elállni a megrendelővel kötött szerződéstől mindaddig, amíg a szerződést mindkét fél maradéktalanul nem teljesíti, kivéve, ha a szerződés már semmis, ill. egyéb okok miatt hatástalan.

3. A szerződés megkötése

A szerződés csak akkor jön létre, ha a vevő megrendelését vagy megrendelését elfogadjuk. Az ügyfél lemond az elfogadó nyilatkozatról. A szerződéses ajánlatot e-mailben vagy legkésőbb a megrendelt áru elküldésével egy visszaigazolással elfogadjuk. Több áru rendelése esetén minden egyes megrendelt árura külön és független ajánlatok vannak több adásvételi szerződés megkötésére. Ha azt állapítjuk meg, hogy az egyes áruk kivételesen már nem elérhetők, csak a rendelkezésre álló vagy leszállítandó árukra vonatkozóan fogadjuk el a szerződéses ajánlatokat. Amennyiben ajánlatot nem fogadunk el, azonnal értesítjük a vásárlót e-mailben a megadott e-mail címre.

4. díj

Az EDDYCAM üzletünkben található összes ár az ÁFA-t tartalmazza. Az ügyfél a megadott összeget EURO-ban fizeti. A webáruházban megadott árak csak az ott leadott rendelésekre vonatkoznak (e-kereskedelmi árak) a megrendelés időpontjában. Ezen kívül a megfelelő szállítási költségek is felmerülnek.

5. Adatvédelem

Garantáljuk, hogy a megrendelésekből származó vásárlói adatokat csak a megrendelés feldolgozásával összefüggésben gyűjtjük, dolgozzuk fel, tároljuk és használjuk fel. Ügyfeleink adatait csak kapcsolt vállalkozásoknak adjuk át megrendelések feldolgozása céljából, és ezen adatvédelmi nyilatkozatot is ezeknek adjuk át. Ha az ügyfél nem kívánja, hogy az adatokat a fent említett célokra használjuk fel, bármikor jogosult írásban vagy e-mailben tiltakozni a felhasználás ellen.

6. Kapcsolattartó / elérhetőség

Az EDDYCAM üzletben megadott címen bármikor elérhetőek vagyunk írásban minden vásárlói problémával kapcsolatban.

7. Jogválasztás

A német jog kizárólag a köztünk és ügyfeleink közötti jogviszonyra vonatkozik.

8. Vegyes

Az ügyfélnek nincs joga beszámításra vagy visszatartásra, kivéve, ha a követelés vitathatatlan vagy jogilag megalapozott. A fizetés teljesítési helye a mi telephelyünk. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben nem lennének joghatékonyak, vagy később elveszítenék joghatékonyságukat, ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződésben olyan hiányosságok vannak, amelyeket a felek nem láthattak előre.

9. felelősség

Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyeket mi, képviselőink vagy helyettes ügynökeink egyszerű gondatlanságból okoztunk. Ez a felelősségkorlátozás nem vonatkozik az élet-, testi- vagy egészségsérülésből, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből vagy a garantált tulajdonságok hiányából eredő károkra. A termékfelelősségi törvény szerinti felelősség változatlan marad.

10. Információk az online vitarendezésről

Az EU Bizottság internetes platformot biztosított a viták online rendezésére (ún. „OS platform”). Az operációs rendszer platform kapcsolattartási pontként szolgál az online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos viták peren kívüli rendezésében. Az operációs rendszer platformja a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II Áruvásárlás speciális feltételei

1. A szerződés tárgya

A vásárló az EDDYCAM üzletben online kínál árukat rendel. Árurendeléskor elfogadjuk ezt a vásárlási ajánlatot, ha az áru elérhető és szállítható. A szerződés elfogadásáról e-mailben értesítjük és a megrendelt árut elküldjük a vásárlónak (értékesítés postai úton). Az áruvásárlásra az Általános szakasz feltételein túlmenően a következő különleges feltételek vonatkoznak:

2. A fogyasztó elállási joga

Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az árut. Elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket (EDDYCAM eK, Elállási jog, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 ( 0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) a szerződéstől való elállási döntésének egyértelmű nyilatkozatával (például postai úton vagy e-mailben küldött levélben). Ehhez használhatja a mellékelt visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményt az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

EDDYCAM eK
Winkeler Strasse 54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Következmények Ha eláll a szerződéstől, tartozunk Önnek az Öntől kapott összes fizetéssel, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön a legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő szállítási módot választ. általunk választott, visszafizettük) haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor megkaptuk a szerződéstől való elállásról szóló értesítést. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha másban kifejezetten megegyeztek Önnel; semmilyen körülmények között nem számítanak fel díjat ezért a visszafizetésért. Megtagadhatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg meg nem kaptuk a visszaküldött árut, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Önnek haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut attól a naptól számítva, amikor a jelen szerződés elállásáról értesített bennünket. A határidő betartható, ha a tizennégy napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Ön csak az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelésből eredő értékcsökkenésért felelős.

visszavonás vége
Az Ön EDDYCAM csapata

3. kézbesítés

Az áruk kiszállítása az ajánlatunkban feltüntetett szállítási költségre, valamint Németországban és más országokban található címekre történik.

4. fizetés

A fizetés előre történik. Amennyiben más fizetési módot tudunk ajánlani, erre utalást talál a „Fizetés” részben vagy a kosárban a fizetési módok kiválasztásakor.

5. Alapértelmezett

Mulasztás esetén emlékeztetőnként 3,00 EUR összegű törvényi késedelmi kamatot és emlékeztető költséget számolunk fel.

6. A tulajdonjog fenntartása

Mindaddig fenntartunk tulajdonjogot az összes általunk szállított árura, amíg az áruk végleges és teljes kifizetése meg nem érkezik.

7. Garancia

A hibákra vonatkozó garancia a számla keltétől számított 2 év.

8. Használt cikkekre vonatkozó korlátozás

Bármilyen kártérítési igény (I.9. szakasz) a törvényes határidőn belül elévül.

bevásárlás